אנחנו שמחים שבחרתם לרכוש קורס דיגיטלי .

מדיניות ביטולים:
1. קורס דיגיטלי הוא בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת, ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שבוצעה. אם אתם מבקשים לשמור לעצמכם את הזכות לביטול עסקה – הנכם מתבקשים שלא לרכוש את הקורס ולא לקבל את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס.

2. ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא ל E.S.P. Feiner בהתאם לכתובת המייל באתר. במכתב הביטול יש לציין שם, מספר ת"ז של הנרשם או הרשום וכן חתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו בכתב לא יהווה ביטול הרשמה ו/או לימודים, ולא יקבל מענה מאתנו.

3. כל בקשה לביטול תיבחן על ידנו, ותשובה לבקשה זו תומצא עד 14 ימי עסקים לכתובת הלומד / נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידינו.

4. כאשר מדובר בביטול רישום לאחר 14 יום, מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו.

* יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס; זאת בשל האפשרות להוריד / להעתיק / לצפות בתוכן בצורה כזו או אחרת.

למרות כל הנאמר לעיל – במידה והנרשם ירצה לבטל את הקורס לאחר השיעור הראשון, הוא יוכל לקבל בחזרה את החלק היחסי על שאר השיעורים שעוד לא נשלחו אליו. לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע על ידינו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע זיכוי באשראי והודעה על כך תימסר עם העתק ללקוח.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל.

על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

צריך עזרה?

צור איתנו קשר בכתובת e.s.p.feiner@e-s-p-sales-com לשאלות הקשורות להחזרים והחזרות.